Traheobronhitis kod pasa

2023-12-13T09:47:24+01:00

Traheobronhitis - zarazni kašalj kod pasa ( KENNEL COUGH ) Infektivna respiratorna infekcija pasa predstavlja sindrom kontagioznih infekcija gornjeg respiratornog trakta sa akutnim početkom i kašljem kao osnovnim kliničkim simptomom. Najčešće je samolimitirajuće, ali se kod mladih pasa i imunokompromitovanih jedinki može zakomplikovati pneumonijom i imati fatalan ishod. Oboljevaju psi svih starosnih kategorija. Prijemčiva