Panleukopenija kod mačaka

Panleukopenija ( Feline Panleukopenia Virus)  je akutno i veoma zarazno virusno oboljenje najčešće mladih mačaka, starosti do tri meseca, koje su najugroženije. Ovo oboljenje izazvivano je virusom po imenu Parvovirus koji izaziva progresivan gastroenteritis. Ovaj virus nije prelazan na druge vrste životinja kao ni na ljude, ali je za mačke svih rasa i uzrasta veoma kontagiozan i bez lečenja mortalitet ide i do 100 odsto. Prenosi se direktnim kontaktom sa zaražene mačke na zdravu ili sa predmetima koji su kontaminirani sekretom bolesne mačke. Kada se virus izluči iz zaražene mačke, može i godinama ostati infektivan u spoljašnoj sredini.

Razvoj bolesti:

Bolest se karakteriše učestalim povraćanjem i pojavom proliva koji u kasnijoj fazi bolesti bude krvav. Virus se replikuje u koštanoj srži i limfnom tkivu nedelju dana pre pojave prvih simptoma što dovodi do smanjena broja leukocita u krvi tj leukopenije. Leukopenija i učestalo povraćanje i proliv su najznačajniji simptomi panleukopenije, posebno ukoliko mlada mačka nikada nije vakcinisana.

Dijagnoza:

Ona se postavlja na osnovu anamneze vlasnika, ali i putem kliničke slike. Pre svega kod mačaka koje povraćaju i imaju proliv,  mlađe su od tri meseca, a nisu nijednom vakcinisane. Prisustvo ovog virusa otkriva se iz uzorka fecesa kod obolele mačke. U ambulantnim uslovima radi se brzi dijagnostički test koji potvrđuje prisustvo virusa.

Terapija:

Ključna stvar u lečenju panleukopenije jeste intravenska infuzija i potporna terapija. Daju se i antibiotici širokog spektra zbog sekundarnih bakterijskih infekcija usled pada imuniteta obolele životinje. Lečenje može da potraje i do 2 nedelje. Ne postoji lek koji ubije virus nego životinja mora da se izbori sa virusom uz svakodnevnu potpornu terapiju i negu.

Vakcinacija:

Da bi izbegli ovu opasnu bolest, potrebno je vakcinisani mačku kada navrši 8 nedelja starosti. Revakcina se radi nakon 4 nedelje a savetuje se da životinja dobije 3 vakcine. Ponavljati jedanput godišnje vakcinaciju.