BABEZIOZA PASA

Babezioza je oboljenje pasa izazvano protozoama iz roda Babesia spp, najčešće Babesia Canis.

Zastupljenost babezioze je usko povezana sa aktivnošću krpelja. Na našem području je zastupljeno više vrsta krpelja (Ixodes ricinus, Rhipicephalus Bursa) i svi oni mogu biti prenosioci uzročnika ove bolesti.

Krpelji pokazuju najveću aktivnost u proleće i jesen, ali ih može biti tokom cele godine kada je temperature iznad 0 stepeni.

Prenošenje bolesti direktnim kontaktom između bolesnog i zdravog psa nije moguće. Oboljenje se prenosi samo preko krpelja koji nose protozou.

Klinička slika:

Protozoa koja izaziva babeziozu pasa se nalazi u crvenim krvnim zrncima i izaziva njihovo raspadanje usled čega dolazi do anemije. Prvi simptom koji će vlasnik moći da primeti je apatija, bezvoljnost odnosno smanjena aktivnost psa. Postepeno se javlja gubitat apetita. Javlja se povišena telesna temperature koja može ići i preko 40C. Sluznice su u početku blede, usled anemije a nakon toga počinju da dobijaju žutu boju-jer se javlja žutica(icterus). Raspadnuta crvena krvna zrnca se izbacuju mokraćom koja dobija tamnu boju, nalik tamnom pivu. Pas može početi da se zanosi pri hodu, usled gubitka crvenih krvnih zrnaca i visoke telesne temperature.

Od momenta kada se krpelj zakačio do pojave prvih simptoma bolesti može proći I do 15 dana. Često se desi da vlasnik nikada nije video krpelja na svom psu, jer se on sam otkači nakon sisanja krvi ili se životinja počeše I tada krpelj otpadne.

Dijagnoza:

Često se kliničkim pregledom, anamnezom i laboratorijskim analizama može dijagnostikovati babezija. Za najsigurniju dijagnostiku babezije potrebno je uraditi  mikroskopski pregled krvnog razmaza iz periferne krvi. Ne postoje brzi testovi na babeziju.

Terapija:

Ukoliko primetite neki od simptoma babezioze potrebno je psa što pre odvesti kod veterinara. Ukoliko se na vreme počne terapija prognoza je dobra. Prognoza je loša u slučajevima kada pas prestane da mokri, jer to ukazuje na oštećenje bubrega. U zavisnosti od simptoma može biti potrebna infuzija, a u najtežim slučajevima čak i trasfuzija krvi. Osim specifičnog leka koji ubija ovu protozou potrebna je i potporna terapija vitaminima, preparatima za obnovu crvene krvne loze kao i antibiotici za sprečavanje sekundarnih bakterijskih infekcija. U slučaju visoke temperature potrebno je primeniti antipiretike.Neophodno je 2 nedelje nakon prve terapije ponoviti terapiju da bi se sprečio moguć recidiv ( povratak infekcije). Jedan dan terapije nije dovoljan čak i u slučajevima kada je psu vidno bolje nakon prve terapije.

Posebno osetjivi na ovo oboljenje su mladi psi, kao i starije životinje sa problemima sa jetrom i bubrezima. Ukoliko se ne reaguje na vreme bolest se može završiti letalno u roku od 2 do 3 dana.

Preventiva:

Postoje razne vrste zaštita od ektoparazita u vidu spot on preparate, ogrlica I tableta. Najefikasniju zaštitu postižemo sa primenom tableta protiv krpelja.

Važno je naglasiti da nijedan spot on preparate ne štiti psa duže od mesec dana. Jedinu dugoročniju zaštitu nude ogrlice, ali bitno je naglasiti da se uzimaju ogrlice od proverenih proizvođača. Ogrlice na bazi biljaka se nisu pokazale baš efikasnim.

Najbolje je konsultovati se sa veterinarom, koji će u zavisnosti od životnih navika vašeg psa preporučiti odgovarajući preparat, i aplikovati ga na odgovarajući način.

Osim primenjene zaštite potrebno je izbegavati šetnje kroz gusto i visoko rastinje, žbunje kao i šume.